RSS

Category Archives: eDLTV

eDLTV ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

โครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อ eDLTV  ในการเรียนการสอน

1.หนังสือแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัล congresguration for eDLTV

2.คู่มือวิธีสร้างรายวิชาหรือระดับชั้นเรียนที่ต้องการ B2-manual

3.คู่มือการเตรียม Harddisk แบบ PC และการติดตั้งระบบ eDL-Square+eDLTV B4-manual

4.คู่มือการสร้างสือของระบบ eDLTV  B6-manual

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน สิงหาคม 20, 2011 in eDLTV